CAVİTPAŞA

Göztepe Cavitpaşa Sokak
12 daireden oluşan bina, Fenerbahçe
Lisesi’nin paralelinde yer almaktadır.
Ticari mekanlardan soyutlanan projede,
kapalı – açık garaj ve sosyal mekanlar
bulunmaktadır.

Proje Adı: Göztepe Cavitpaşa Sokak
İşin Tanımı: Kat Karşılığı Konut
Yer: İstanbul – Türkiye
Proje Tarihi: 2008 – 2009
İşveren: Arsa Sahibi
Toplam Alan: 2.100 m2